Reflexiók és...

Hitelességkálvária

2022. január 10. - Mylton

Ferenc pápáról készített fotókat nézegettem. Leginkább azok a képek maradtak meg bennem, és jönnek elő újra meg újra, amelyeken köztörvényes bűnözők lábát mossa. Persze a jelenet sem hétköznapi, de azt hiszem, igazából a képekhez fűzött olvasói kommentek miatt térnek vissza időről időre. Pontosabban azok a reakciók, amelyek a lábmosást agymosásként kezelik. Természetesen én is tudom, hogy bizony volt agymosás a katolikus egyház történetében is, mert – leegyszerűsítve – vizet prédikáltak és bort ittak, szeretetről szónokoltak, közben tűzzel-vassal irtották azokat, akik nem hódoltak be nekik… De nem vádbeszédet akarok tartani akkor, amikor éppen megsajnáltam Ferenc pápát… a maga hitelességkálváriájával.  

hitelessegkalvaria_xxx.jpg

Merthogy több intézkedése és megnyilvánulása miatt is kétségbe vonták már az őszinteségét, hitelességét… pedig vélhetően csak a krisztusi elveknek akar megfelelni. Hát épp ezt nem hiszik el neki egyesek. Mondhatnánk erre persze azt, hogy ezzel is a krisztusi úton jár, ez is a kálvária része, hiszen Jézust is megkérdőjelezték… őszinteségében is, hitelességében is. Mai terminus technicusszal élve úgy is fogalmazhatnánk, hogy előbb csak karaktergyilkossággal próbálták meg likvidálni…

Tehát Ferenc pápa hitelességkálváriája független attól, hogy mennyire őszinte és szívből jövő mindaz, amit cselekszik – ideértve az említett lábmosást is. Az őt őszintétlenséggel, sőt manipulációval vádolók szemében már a pápai intézmény is hiteltelen… az egyház is… de nem ismétlem a bevezetőben leírtakat. Egyszerűen arról van szó, hogy elődei közül többen eljátszották az „ő hitelességét” is. (Vigyázz, nem véletlen az idézőjel-használat!) Természetesen sokak, akár százmilliók számára is megkérdőjelezhetetlen Ferenc pápa hitelessége. Mondhatod erre azt, hogy: „Persze, mert a hit…!” Így van, de hiszen a hitelesség szóban is ott van a hit. Vagyis mindenkinek az hiteles, akit annak érez. A saját érzelmi emlékei alapján (amiből áll és él) – az ezekből fakadó „szimpla” beleérzése(!) alapján. (A beleérzést az oktulajdonítás követi, az hogy az adott személy mit és miért… – mármint a beleérző szerint[!], sokszor a tudatalatti szintjén, lehetőséget sem adva a tudatos gondolkodásnak, elemzésnek…) 

Kommunikálok, tehát vagyok – írtam korábban. Hozzátettem azt is, hogy nem tudunk nem kommunikálni! (Igen, mert még a hallgatásunknak és mozdulatlanságunknak is üzenete van, ahogy a testalkatunknak, a fizimiskánknak is, még az öltözetünk és tárgyaink is rólunk beszélnek.) A kommunikáció egyik alapmotivációja a másik ember befolyásolásának, meggyőzésének vágya. Ami abszolút rendben van addig, amíg tisztességes módon, őszintén, nem hazugsággal… nem manipulálva…

Csakhogy korunk a manipuláció kora is. Persze mindig volt manipuláció, de már a bolsevik és a náci propagandagépezet magasabb dimenzióba helyezte a tömeges agymosást. A jelen technikai eszközei pedig – hozzátéve a pszichológia bevethető arzenálját – olyan minőségi ugrást jelentenek, mint amilyen egy Messerschmitt és egy F-117 Nighthawk között van. Utóbbi egy úgynevezett Lopakodó… nagyon stílszerű itt, hiszen a manipuláció is lopakodva…

Evidens, hogy minél magasabb színvonalú, minél hatékonyabb a manipuláció, annál nagyobb a hitelességvesztés. Emberi értelemben/minőségben a manipulátoré(!) – mármint azok szemében, akik még gondolkodnak, pláne akkor, ha a manipulációs technikákban is járatosak. És mivel ők is hallatják a hangjukat, egyre több emberrel értetik meg, hogy mi is történik velük, hogyan manipulálják őket.

Ez az oka a média fokozódó hitelvesztésének is – persze nem általános(!), mert nem mindegyik játszotta el…

És persze ez az oka a politikusok fokozódó hitelvesztésének is – persze nem általános(!), mert nem mindegyik játszotta el…

Ez az oka a/az … hitelvesztésének is – persze nem általános(!), mert nem mindenki játszotta el…

Persze nem általános(!), mert nem mindegyik játszotta el a… Ezt felejtik el azok, akik egyesek hiteltelenségével hiteltelenítenének mindenkit. Önmagukat is becsapva és megrövidítve, mert a hitelességkálváriát önmaguk is megszenvedik. Önmaguk kálváriája is, ha hiteles embereket hiteltelenítenek el – még ha „csak” önmaguk számára is –, mert ezzel önmaguk is hitelességüket veszítik, akkor is, ha nem veszik észre. Mert mások, a gondolkodók észreveszik.

süti beállítások módosítása